Parallaxfouten en Nodal Point ook wel No-parallax point genoemd

In Nederlands het Anti Parallax Punt

Als een camera op een statief horizontaal naar links en naar rechts gedraaid wordt lijken onderwerpen in de zoeker ten opzicht van elkaar te verschuiven. Dit wordt de Parallax fout genoemd. Ik heb twee objecten achter elkaar gezet, zoals in Figuur 1 weergegeven, en gefotografeerd. Foto een met de camera 30 graden naar links gedraaid, foto twee met de camera recht op de objecten gericht en foto drie met de camera 30 graden naar rechts gedraaid. Op de drie foto's in de Figuren 2a, 2b en 2c zie je nu dat de objecten op de foto tov elkaar zijn verschoven. Dit is het effect van de Parallax fout. De drie foto’s corresponderen met de getoonde standen (v.l.n.r.) van het fototoestel in Animatie 1.
Stacks Image 25373

Figuur 1

Stacks Image 25358
Figuur 2a
Stacks Image 25363
Figuur 2b
Stacks Image 25368
Figuur 2c

Animatie 1

In Animatie 1 is de camera direct op het statief bevestigd, dit is de voornaamste reden dat je in deze configuratie altijd een Parallalx fout zult houden.
Alle licht dat door een lens gaat, gaat door één punt heen, dit is het optische centrum of brandpunt van die lens en tevens het Anti-Parallax-Punt. Als het Anti-Parallax-Punt van de camera exact samenvalt met het Centrum van Rotatie (het draaipunt) wordt de Parallax opgeheven. Op de volgende pagina worden de begrippen Anti Parallax Punt, Centrum van Rotatie en Optisch Centrum uitvoerig beschreven en zie je hoe je het Anti Parallax Punt van de lens kunt bepalen.
Klik op de GIF speler om de animatie te starten/stoppen.
Lastste update: