Bepalen van het Nodal Point ofwel het Anti Parallax Punt bij de Nodal Slide

Plaats ergens twee objecten achter elkaar. Het beste kunnen dat twee smalle voorwerpen zijn maar het gaat ook met objecten zoals ik die in de uiteenzetting over de parallax (vorige pagina) gebruikte. Zelf heb ik twee oude studio statieven die in met een tussenruimte van ongeveer 1,50 achter elkaar opstel. Figuur 1 geeft dit weer maar de afstanden in deze afbeelding zijn in werkelijkheid verhoudingsgewijs veel groter. De onderdelen die hier worden gebruikt worden in Figuur 2 afgebeeld. Er wordt een snelkoppeling 1 op het statief geschroefd. Het is een Arca Swiss compatible verbinding, een onofficiële standaard. In die snelkoppeling wordt een slede 2, een Nodal Slide, geschoven en met knop A. vastgeklemd. De Camera die voorzien is van een Arca Swiss compatible bodemplaat, wordt in de Nodal Slide vast gezet in klem 3 met knop B. In Animatie 1 zie je hoe het samenstellen van de Nodal Slide in de praktijk verloopt.
Stacks Image 25549

Figuur 1

Hoe dat er in werkelijkheid met de camera uitziet geven Figuur 3 en 4 weer. De camera moet uitgelijnd worden op de horizontale as (rode lijn) zoals in Figuur 3 laat zien. In deze afbeelding is A het ingestelde centrum van rotatie, het draaipunt van de apparatuur. De combinatie van camera en lens roteren rond dit punt. Volgens sommige bronnen op internet is het anti parallax punt op veel lenzen met een vast brandpunt aangegeven door een goudkleurige ring. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Plaats de camera opstelling een paar meter achter het eerste voorwerp. Als uitgangspositie plaats ik de voorkant van de lens altijd achter het centrum van rotatie. Je verschuift de camera door knop A op te lossen en rail B een stukje naar voren te schuiven, zie Figuur 4. Vergeet niet de vergrendeling (A in Figuur 4) steeds weer vast te zetten. De camera wordt nu in stappen steeds een stukje naar voren geschoven op rail B om de parallax te verkleinen en het anti parallax punt te naderen. In iedere stap controleer je de Parallax door de lens te roteren. Als na enige verschuivingen van rail B beide voorwerpen op een lijn blijven als je de camera roteert heb je het Anti Parallax Punt gevonden. De afbeeldingen in Figuur 5a, b en c komen overeen met de standen (v.l.n.r.) in Animatie 2 met de Nodal Slide. In Animatie 2 zie je dat het Anti Parallax Punt en het centrum van rotatie van de camera met de lens ook heel anders zijn geworden vergeleken met de opstelling in Animatie direct op het statief en een niet juist ingesteld Anti Parallax Punt. Het Anti Parallax Punt D in Figuur 4 is tevens het optische centrum (brandpunt) van de lens. Alle lichtstralen gaan door dat ene punt heen en vallen dan op de sensor C. De as van rotatie gaar exact door dit Brandpunt punt heen. Met de opstelling die hier is beschreven is het mogelijk Cilindrische Panorama's te fotograferen. Als je Sferische Panorama's wil maken heb je een volledige Panorama Kop nodig. Het bepalen van het Anti Parallax Punt is hier grotendeels hetzelfde. Hoe je met zulk een opstelling werkt komt op een andere pagina aan de orde. Ik heb de videofilm ingesloten omdat daarin zéér duidelijk wordt uitgelegd hoe je te werk moet gaan om het Anti Parallax Punt te bepalen.
Stacks Image 25495

Figuur 2

Animatie 1 - Klik op de GIF speler om de animatie te starten/stoppen

Stacks Image 25487
Figuur 3
Stacks Image 25489
Figuur 4
Animatie 1 Direct op statief - Klik op de GIF speler om de animatie te starten/stoppen
Animatie 2 Met Nodal Slide - Klik op de GIF speler om de animatie te starten/stoppen
Stacks Image 25530
Figuur 5a
Stacks Image 25535
Figuur 5b
Stacks Image 25540
Figuur 5c

Bepalen van het Nodal Point ofwel het Anti Parallax Punt bij de Panorama Kop

https://www.youtube.com/embed/k0HaRZi-FWs
Lastste update: