Opnames voor Sferische Panorama's maken met de panorama kop

De beelden op de foto’s om een Panorama samen te stellen moeten elkaar 30% overlappen omdat het stitching programma dit nodig heeft om een goede montage te kunnen maken. Het programma moet op twee opeenvolgende foto's genoeg onderwerpen herkennen die op beide foto's voorkomen. Deze punten zijn meestal scherp afgetekende objecten waarmee het programma bepaald hoe meerdere foto's kunnen worden samengevoegd tot één panorama. dat is de reden dat je per opname maar 70% effectief beeld hebt. Daar komt die factor 0,7 in de formule vandaan. Die formule luidt: N=A/(0,7xbeeldhoek)
De waarde A is het aantal graden dat je horizontaal (of verticaal) op het panorama wil hebben.
Bij een sferisch panorama is dat horizontaal 360 graden en verticaal 180 graden.
Aantal vereiste horizontale opnames - N=360/(0,7xbeeldhoek)
Aantal vereiste verticale opnames - N=180/(0,7xbeeldhoek)
De beeldhoeken van mijn fotolens bij geen zoom en bij maximaal uitgezoomd zijn opgenomen in tabel 1.
In figuur 1 is de rode cirkel de diameter van de lens en de blauwe driehoek is de sensor met de camera in portret modus. Ik fotografeer een panorama altijd in portret formaat. De beeldhoek van mijn lens waarmee k in horizontaal vlak moet rekenen is dus 53º30' en verticaal moet ik de waarde 74°10' graden aanhouden .
De berekeningen worden dan
N=360/(0,7x53)= 9,703504043126685 afgerond is dat 10 foto’s horizontaal.
N=180/(0,7x74)= 3,474903474903475 afgerond is dat 4 foto’s verticaal.
Nu moeten we de Panorama kop gaan instellen
Stacks Image 25537
Figuur 1
Tabel 1 - Beeldhoeken van mijn lens (Canon EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM) bij minimum en maximum zoom

 
15 mm 
85 mm 
Horizontaal 
74°10' 
15°25' 
Verticaal 
53°30' 
10°25' 
Diagonaal 
84°30' 
18°25' 
Lastste update:

Onderdelen- en instellen van van de Panorama kop

Op de vorige pagina is de Panorama kop al uitvoerig aan de orde gekomen. De eerste stap is nu het statief waterpas plaatsen. Dat hoeft niet uiterst precies te gebeuren want exact instellen doen we met de Leveling Base. Ik maak deze instelling altijd met de complete Panorama kop geplaatst. Als je naderhand de complete kop, of nog samenstelt op de basis kan het geheel weer ontregeld raken. Stel vergrendeling A in de Figuren 2 en 3 zodanig in dat je de base met enige weerstand kunt verstellen. Je kunt de hoek van de base, binnen bepaalde grenzen, alle kanten op draaien zoals al op de vorige pagina is uitgelegd. Horizontaal uitlijnen kan met de libel waterpas B maar ik kan niet overweg met dat ding. Het is me niet nauwkeurig genoeg. Daarom gebruik ik kleine waterpasjes die ik op de verschillende onderdelen van de Panorama kop plaats, C en D. Als alles waterpas staat vergrendel je de base met knop A. Op de vorige pagina hebben we al gezien hoe de horizontale en de verticale assen worden uitgelijnd. In figuur 5 zijn de instellingen van de rotator afgebeeld. Deze rotator kan worden ingesteld zoals weergegeven in de tabel van Figuur 5. Het heeft weinig zin deze instellingen uitvoerig te beschrijven omdat andere Indexing Rotators weer heel anders werken. Tijdens het draaien van de blauwe gekartelde schijf voel je dat de rotator op een bepaald punt ergens in klikt. Als je soepel aan de ring draait stop de ring dan. In de tabel zie je ook dat het aantal graden - aantal kliks afhankelijk van het brandpunt van de lens.
Tabel 2 - Instellingen van deze Indexing Rotator

Branddpuntsafstand
200 
135 
85 
50 
35 
28 
Graden per klik - aantal kliks
10 -36 
15 - 24 
20 -18 
36 - 10 
45 - 8 
60 - 6 
Stacks Image 25558
Figuur 2
Stacks Image 25560
Figuur 3
Stacks Image 25566
Figuur 4 - Sunway Photo Indexing Rotator
Deze stel je in door een plugje in een bepaalde opening van het apparaat te schroeven. Ook hier voel je dan een klik als je de volgende stap bereikt.